Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2016 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 7.745,9 millioner kroner. Dette er en økning på 406 millioner kroner eller 5,5 prosent fra året før.

Innskuddsøkningen er noe høyere enn budsjettert, men likevel lavere enn året før da den var på 10,1 prosent. Personkundene står for 54 prosent av bankens innskudd, bedriftskundene for 26 prosent og det offentlige for 20 prosent.

Innskuddsmassens sammensetning pr. 31.12 2016 sammenlignet med 2015 var som følger:

INNSKUDDSMASSENS SAMMENSETNING (millioner kroner) 2016  2015
Bedriftskonto/Foreningskonto/Landbrukskonto 585,7 523,2
Personkonto 813,6 714,5
Seniorkonto 203,9 190,3
Boligsparing for ungdom (BSU) 190,9 174,0
Kapitalkonto/Plasseringskonto 2.125,5 2.076,0
31 dagers innskudd 774,9 1.229,9
Andre vilkår 3.081,4 2.432,0
Sum 7.745,9 7.339,9

 

Det framgår at banken har en svært positiv innskuddsutvikling i 2016. Innskudd på personkonto viser fortsatt stor økning, 13,9 prosent. Det er også stor økning på BSU-konto på 9,7 prosent. Samlet sett har banken gjennomsnittlig hatt en innskuddsøkning på 7,5 prosent de siste 3 årene. Denne positive utviklingen i bankens innskudd har sammenheng med fortsatt svært god oppslutning fra bankens etablerte kunder samt en rekke nye kundeforhold ved alle bankens kontorer. Haugesund Sparebank fikk tilsammen 1.770 nye kunder i 2016. Dette tyder på at bankens satsing på personlig service og sentral beliggenhet i byen og distriktet blir verdsatt. I tråd med den generelle samfunnsutviklingen tilbyr banken også alle typer av automat- og nettbanktjenester.

Over 60 prosent av bankens personkunder har nå tatt i bruk nettbank, hvor vi har ingen eller lave gebyrer knyttet til betalingsformidling og kontoinformasjon. Banken har egen App for banktjenester for iPhone og Android. Her kan kundene bl. a. få tilgang til mobilbank, SMS-tjenester, valutakalkulator, sparekalkulator, lånekalkulator, aksjekurser fra Oslo Børs samt mulighet for sperring av kort. Vår mobilbank gir nettbankkundene tilgang til de mest populære nettbanktjenestene på mobiltelefon og nettbrett. Bruk av mobilbanken har økt svært mye i 2016 (fra 8.442 til 11.016 avtaler), mens bruk av nettbanken har flatet ut.  Dette er i samsvar med trenden vi ser for øvrig i markedet.  Det jobbes kontinuerlig med forbedring av brukervennlighet slik at nettbank og mobilbank tilpasses innholdet til forskjellige skjermstørrelser og kundenes ønsker.  Banken tilbyr også BankID på mobil i tillegg til ordinær BankID i alle selvbetjeningskanalene. Dette forenkler hverdagen for de aller fleste nettbankkundene ettersom en nå kun trenger mobiltelefonen. Kundene kan nå også bli kunde via nettet med BankID. Banken har også tatt i bruk eSigneringsløsning.  Dette betyr at banken kan sende dokumenter og avtaler for elektronisk signering med BankID.  Våre kunder er dermed ikke avhengig av å komme fysisk i banken for å signere.  Denne tjenesten utvides vesentlig i tiden framover. Banken tilbyr også Småsparing, noe som betyr at kunden kan sparer litt penger hver gang det betales med bankkortet og kunden bestemmer selv sparebeløpet. I 2016 har banken også innført vennebetalingstjenesten SVIPP. Med SVIPP kan kundene på en enkel måte sende penger til en annen person kun ved hjelp av vedkommende sitt mobilnummer. SVIPP finnes som en tjeneste i Mobilbanken, og en trenger ikke en egen app for dette. Banken tok høsten 2016 i bruk SPING fra EVRY, som er en mobilbetalingsløsning for lag og foreninger. Appen er en enkel og praktisk måte å motta betaling på når folk mangler kontanter, for eksempel ved kiosksalg eller innsamling til det lokale idrettslaget.

Bankens kundeprogram SPIRE (kunder mellom 0-25 år) har nå over 6600 kunder, en økning på over 600 kunder siste år. For kunder i målgruppen 0-12 år har banken en spareklubb med over 700 medlemmer pr 31.12.2016. I februar 2016 ble alle kunder i aldersgruppen 0-12 år konvertert over til å bli medlemmer også i Spareklubben. På denne måten kan banken invitere til større aktiviteter og arrangement for denne målgruppen. Banken har lansert flere populære produkter for denne kundegruppen. Småsparing har blitt tatt godt imot. I tillegg har banken bankkort for barn. Det er også åpnet for at ungdom over 15 år kan få bankkort som kan benyttes til netthandel, med foreldrenes samtykke. I 2016 arrangerte banken «På egne ben – ungdom og økonomi», som ble svært godt mottatt av denne kundegruppen. Bankens seniorkunder har reduserte gebyrer på flere områder som en del av servicen mot denne gruppen kunder. Det har vært god oppslutning om de aktiviteter vi har for denne gruppen også i 2016, bl. a. både på grøtfester og kundeturer.