Hjertelig takk

Styret vil rette en hjertelig takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god oppslutning om banken i 2016. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2016, og for utmerket samarbeid.

Styret for Haugesund Sparebank

Haugesund 31. desember 2016/23. februar 2017