Hjertelig takk

Styret vil rette en hjertelig takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god oppslutning om banken i 2016. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2016, og for utmerket samarbeid.

Styret for Haugesund Sparebank

Haugesund 31. desember 2016/23. februar 2017

Reidar Pedersen
Leder
Reidar Pedersen
Leder
John Erik Hagen
Nestleder
John Erik Hagen
Nestleder
Borgny Eidesvik
Borgny Eidesvik
Thorleif Thormodsen
Thorleif Thormodsen
Benedicte Storhaug
Benedicte Storhaug
Liv Reidun Grimstvedt
Liv Reidun Grimstvedt
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland
Bente Haraldson Syre
Bente Haraldson Syre