2016 i tall

Resultat mill. nok
Resultat etter skatt mill. nok
Egenkapitalbevisemisjon mill. nok
Nye kunder