Administrasjonen


ADMINISTRERENDE BANKSJEF

BENTE HARALDSON SYRE

Født 1972. Bosatt i Karmøy

Administrerende banksjef fra 1. april 2016.

Kredittsjef i Haugesund Sparebank fra 2009.

Utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole.

Autorisert finansiell rådgiver.

Varamedlem til styret i Haugesund Sparebank fra 2011.

Har tidligere arbeidet som partner i Deloitte AS og revisjonssjef i Haugaland kommunerevisjon.


BANKSJEF, NESTLEDER

TORSTEIN LANGELAND

Født 1964. Bosatt i Tysvær

Banksjef nestleder fra 2009.

Banksjef næringsliv fra 1997. Ansatt i banken i 1986 som bedriftskonsulent.

Utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Bodø.


ØKONOMISJEF

KÅRE GULLHAUG

Født 1955. Bosatt i Tysvær

Økonomisjef fra 1997.

Ansatt i banken i 1987 som intern revisjonssjef.

Utdannet revisor fra Skatteetatskolen.

Tilleggsutdannelse innen operasjonell revisjon og risikostyring, Certified Internal Auditor. Har tidligere arbeidet som skatterevisor hos Fylkesskattesjefen i Rogaland og som regnskapssjef hos Tveit Regnskap AS.

Varamedlem til styret i Eiendomsmegler A AS.


BANKSJEF

TOVE STERNHOFF

Født 1966. Bosatt i Haugesund

Banksjef fra 2014.

Ass. banksjef fra 2009. Faktisk leder for Verdipapirforetaket i Haugesund Sparebank.

Ansatt i banken fra 1986, avdelingssjef

Aksje- og Investeringssenteret fra 2000.

Utdannelse fra Handelshøyskolen BI – Bank og Finans.

BI Finansiell rådgiver. Autorisert finansiell rådgiver.


LEDER RISIKOSTYRING / COMPLIANCE / HR

STEFFEN NÆSS

Født 1979. Bosatt i Haugesund

Leder for risikostyring i Haugesund Sparebank fra 2012.

Ansatt i banken fra 2006 i stilling som fagansvarlig risikostyring.

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.