Forstanderskap og tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Forstanderskapet

Medlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE FRA DE ANSATTE
Sigmund Lundal, leder Olav Granberg Eyvind Iversen
Berit Gjellesvik, nestleder Irene Stuhaug Ørke Hilde Marie Juul
Elisabeth Haugen Skeie Eli Margrethe Hauge Anne K. Thuen
Torunn Kaasamoen Tønnes B. Tønnessen Anne-Lise Liestøl
Leif Aalvik Kjell Helgesen André Sæbø
Ellen Markhus Wenche Endresen
Vibeke Bjerkvig
Nils Konrad Bua
Arild Bjordal
Francisco Munoz
Steinar Strand
Gunnvor Bakke
Leif Henry Espevoll

Varamedlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE  FRA DE ANSATTE
Kjersti Skogland Urrang Kirsten Sylvi Gloppen Dan Andre Aarsvold
Mari Kjølstad Tenden Øyvind Bakkevig Paal Nebylien
Morten Hedegaard-Larsen Johannes Tor Geir Johansen Rolf Lillehammer
Finn Nistad Grethe Solheim
Ingfrid Nilssen
Marit Øverland Ilstad
Trygve Hebnes
Solfrid Hjortland Kinn

 

Styret

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Reidar Pedersen, leder Jone Tveit
John Erik Hagen, nestleder Marit Øverland Ilstad
Thorleif Thormodsen Anne-Lise Liestøl fra de ansatte (personlig varamedlem for Merethe Hansen)
Borgny Eidesvik
Liv Reidun Grimstvedt Rolf Lillehammer fra de ansatte (personlig varamedlem for Hans Olav Omland)
Benedicte Storhaug
Hans Olav Omland fra de ansatte
Merethe Hansen fra de ansatte

 

Ekstern revisor

Deloitte AS

 

Valgkomite for forstanderskapet

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Leif Aalvik, leder Vibeke Bjerkvig
Berit Gjellesvik Leif Henry Espevoll
Ellen Markhus Holger Staum
Steinar Strand
André Sæbø fra de ansatte Hilde Juul, fra de ansatte

 

Valgkomite for egenkapitalbeviseierne

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Astrid Vabø Strand, leder Oddleif Wiig
Hans Sandvold John Kongshavn
Jan Fredrik Skogland Kirsten Sofie V. Skogland